Welkom bij Matty's Leukste Kinderboek

Een boek is een heerlijke manier van ontspanning, maar een boek is tegelijk ook een bron van informatie, spanning, vermaak of een manier om een gesprek te beginnen. Dit is niet alleen zo voor volwassenen, maar ook zeker voor kinderen. In mijn werk met kinderen vind ik dat boeken een belangrijke rol hebben.

Lees bij het tabblad 'Matty's Leukste Kinderboek' meer over het idee achter deze site.

Meld je aan op de facebook site van Matty's Leukste Kinderboek. Op deze manier word je op de hoogste gebracht wanneer er nieuwe boeken op deze site staan.
Je kunt mij ook volgen op Pinterest!
Natuurlijk mag je me ook mailen met vragen, verzoeken of tips. dit kan op: mattysleukstekinderboek@gmail.com

Tamar, Schaduw van de Schande – Tsafrira Levy

Leeftijd: Va. 11 jaar
Thema: geschiedenis, koning, vluchten, woestijn, Midden Oosten
 
Samenvatting
Tamar is de eerste dochter van de koning. Ze is jong en mooi en bruist van levenslust. Vol verwachting kijkt ze uit naar de toekomst. Als dreigende schaduw op de achtergrond staat haar halfbroer Amnon. Zijn broeierige blikken en onbeschaamde opmerkingen boezemen haar angst in. Als ze op een dag van haar vader de opdracht krijgt liefdeskoekjes voor haar halfbroer te bakken om hem van zijn liefdeskoorts te genezen, wordt haar angst bewaarheid. Amnon verkracht haar en zet haar daarna als oud vuil buiten de deur.
De schande die hij hiermee over Tamar afroept, maakt haar leven in het paleis de twee lange eenzame jaren daarna tot een hel.
Verkleed als herdersjongen ontvlucht ze haar schande om bij haar echte broer Aushalom bescherming te zoeken. Later wreekt deze haar door Amnon te vermoorden. Tamars gevaarlijke tocht door de woestijn, waarbij ze gezocht wordt door soldaten en vaak als verkleed meisje door de mand dreigt te vallen, vormt de redelijk spannende hoofdmoot van het verhaal. Hoofdthema’s zijn echter de verwerking van het Tamar aangedane leed en haar ontluikende liefde voor de herdersjongen Zimri, die haar het laatste deel van haar vlucht begeleidt.
 
Leessetting
Tamar is een ontroerend en mooi verhaal over het leven van een jong meisje in de schaduw van haar vader de koning en halfbroer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten